Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi

Nguyễn Thị Bích Thủy

Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng - 2011 - 31tr. Minh họa

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục tr.31-32

B00039 Bệnh vàng da Điều dưỡng Khóa luận Trẻ sơ sinh

610.73 / B256V

Powered by Koha