Building skills for the Toefl iBT: Writing Beginning Adam Worcester, Lark Bowerman, Jeff Zeter - 2ed - Tp. Hồ ChÍ Minh Nxb.Trẻ 2010 - 190tr. 27cm CD

Rèn luyện kỹ năng viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL

55000VND

Kỹ năng viết Sách luyện thi Tiếng Anh TOEFL

428 / B510D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L