Phung Thi Huong Thao

Employees assessment service A project identification of a start -up center Granduation paper Student: Phung Thi Huong Thao; Supervisor: Pham Chi Quang - H. 2002 - 53p. 30cm

Top title: ThangLong University - English department

Biliography p.53

Contents: Analytical framework; building a market research and development a plan for eas center (employees assessment service); genera appraisal and suggestions for further study

A02219 Dịch vụ Dự án Thị trường

658 / GR200T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L