McDaniel, Carl D.

Marketing research essentials Carl McDaniel Jr., Roger Gates - 5th ed. - Hoboken, N.J. John Wiley 2006 - xvi, 479 p. ill. 26 cm. 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Includes SPSS student software version 13.0 for Windows. Various multi-media instructional resources are available to supplement the text.

Includes bibliographical references and index.

Khái niệm chung, vai trò và phương pháp quản lí tiếp thị. Tạo ra một số phương pháp nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu , thử nghệm thống kê trong tiếp thị. Nghiên cứu các hoạt động tiếp thị, quản lí tiêp thị, giao tiếp trong tiếp thị


System requirements for accompanying CD-ROM : Windows 98,2000, XP, and ME.

0471684767


Marketing research.

Kinh tế Nghiên cứu Quản lí Tiếp thị

658.8 / M109K

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L