Lê Văn Hồng

Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Dùng cho các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm Lê Văn Hồng c.b, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng - In lần thứ 3 - H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 - 249tr. 21cm

Các hiện tượng quy luật và tâm lí theo các lứa tuổi. Qua đó nêu lên nguyên nhân, động lực của sự phát triển tâm lý cùng những đặc trưng tâm lý qua các giai đoạn phát triển. Nghiên cứu các hiện tượng và quy luật tâm lý dưới ảnh hưởng của tác động sư phạm, chủ yếu là dạy học và giáo dục

19000VND

Giáo dục Giáo trình Tâm lí Tâm lý

155 / T120L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L