Công nghệ WLAN và ứng dụng trong Internet không dây

Lê Ngọc Giao

Công nghệ WLAN và ứng dụng trong Internet không dây - H. Bưu Điện 2004 - 301tr. Bảng, hình 27cm

ĐTTS ghi: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Trung tâm Thông tin Bưu điện

Tổng quan về WLAN, Dịch vụ MAC và các khuôn dạng khung MAC, Dịch vụ nhận thực và bảo mật; Chức năng phân lớp MAC, Quản lí lớp, Các thực thể quản lí MAC, lớp vật lí trải phổ nhảy tần, trải phổ chuỗi trực tiếp DSSS, vật lí hồng ngoại,...

77000VND

Internet Internet không dây Máy tính Ứng dụng

004.67 / C455NG

Powered by Koha