Nguyễn Thị Ngọc Nương

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - ngân hàng Nguyễn Thị Ngọc Nương; Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Quyên - H. 2013 - 57tr.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học Thăng long

0VND

A17166 Tài chính Vốn lưu động

332 / N122C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L