G-24 the developing countries in the international financial system edited by Eduardo Mayobre. - Boulder, Colo. Lynne Reinner Publishers 1999 - xi, 329 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references and index.

Tập hợp các bài viết phân tích về các nước phát triển và hệ thống tài chính quốc tế. Các định hướng trong tương lai về sự phát triển hệ thống tài chính của nhóm các nước G-24. Các vấn đề kinh tế tài chính của ngành xuất khẩu dầu ở những nước này trong những năm 1970 và những năm khủng hoảng khu vực Châu Á 1990. Những thách thức hiện tại và trong tương lai về phát triển Kinh tế tài chính của các nước này

1555878466


Group of Twenty-four.


Finance--Developing countries.
International finance.

Kinh tế Nước đang phát triển Tài chính

332 / G000#

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L