Nguyễn Thị Hương

A study on techniques applied to teaching English passive voice at the practice stage to Vietnamese 9th form students Graduation thesis Student: Nguyễn Thị Hương; Supervisors: Huỳnh Thị Ái Nguyên - H. 2001 - 54p. 30cm

Top titles: Thanglong University - Department of English language

Bibliography p.54

Contents: Theoretical background; The study on teaching English grammar in general and passive voice in particular to 9th form students; Some techniques applied to teaching English passive voice at pratice stage to Vietnamese 9th form students

A02191 Giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật Nghiên cứu

371.3 / A100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L