Shumate, David.

The floating bridge prose poems David Shumate - Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2008 - ix, 73 p. 22 cm - Pitt poetry series .

0822959895 (pbk. : alk. paper) 9780822959892 (pbk. : alk. paper)


Prose poems, American.

Mỹ Thơ Thơ văn xuôi

811 / FL400B

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L