Encyclopedia of special education a reference for the education of the handicapped and other exceptional children and adults edited by Cecil R. Reynolds and E. Fletcher-Janzen, editors - 2nd ed. - New York Wiley 2000 - 3 v. ill. 29 cm.

Includes bibliographical references and indexes.

047125309X 0VND 0471253251


Children with disabilities--Education--United States--Encyclopedias.
People with disabilities--Education--United States--Encyclopedias.
Special education--United States--Encyclopedias.

Bách khoa toàn thư Giáo dục Mĩ

371.9 / E203C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L