Harrell, Keith D.

The attitude of leadership taking the lead and keeping it Keith Harrell - Hoboken, N.J. Wiley 2003 - xiv, 258 p. 24 cm

Includes index

You never know / Harvey Najim -- The magic of belief / Mark E. Miller -- What are your bloodstream beliefs? / Robert D. Bates -- Turn soft science of management into hard science / Jean Cohen -- Excellence is not an act--it's a habit / Nido Qube

Giới thiệu một số kinh nghiệm kinh doanh được rút ra từ thực tế của một số doanh nhân nổi tiếng trên thế giới phân tích về phương pháp quản lý điều hành của người quản lý

0471420247 0VND


Businesspeople--Biography.
Leadership--Case studies.
Leadership.

Doanh nhân Kinh doanh Quản lí

658.4 / A110T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L