Koh Tommy

New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy Tommy Koh - Singapore Superskill Grphics, Ltd 2002 - 105tr.

Tập hợp các bài phát biểu của đại diện các nước thành viên ASEM vì mục tiêu đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa 2 khu vực Á - Âu trên các phương diện chia sẻ học hỏi kinh nghiệm giáo dục cũng như kinh tế, công nghệ mới phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức

0VND

Asean Giáo dục Kinh tế Khoa học

370.2 / N200W

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L