Balancing protection and opportunity a strategy for social protection in transition economies Social Protection Team, Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region, The World Bank. - Washington, D.C. World Bank 2000 - v, 91 p. ill. 28 cm

Includes bibliographical references (p. 51-55)

Bao gồm nội dung chương trình hành động của tổ chức Ngân hàng thế giới thong việc giúp đỡ định hướng & cơ cấu lại nền kinh tế của các quốc gia Trung & Đông Âu. Chủ yếu trên các lĩnh vực xã hội, hệ thống giáo dục, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, đầu tư

0821348167


Social security


Europe, Eastern

Bảo trợ xã hội Chiến lược Đông Âu Kinh tế chuyển đổi Trung Âu

361.6 / B100L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L