Rural progress, rural decay neoliberal adjustment policies and local initiatives edited by Liisa L. North and John D. Cameron - Bloomfield, CT Kumarian Press 2003 - xv, 268 p. 23 cm

Includes bibliographical references (p. 227-248) and index.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu khái quát về sự phát triển cũng như những mặt yếu ở nông thôn một số nước trên thế giới. Phân tích sự phát triển và các chính sách nhằm đổi mới nông thôn ở Ecuador và tác động của các chính sách. Nghiên cứu một số vấn đề xung đột, bạo lực về quyền đất đai và con người ở Ecuador

156549170X 0VND 1565491718


Non-governmental organizations
Non-governmental organizations
Rural development
Rural development--Ecuador.
Structural adjustment

Chính sách Nông thôn Xã hội học

307.1 / R500R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L