Wu, Kang

Asia's energy future Regional dynamics and global implications Ed.: Kang Wu, Fedeidun Fesharaki ; Assistance: B. Westley - Honululu Pub. sales center 2007 - xiii, 150 p. ill. 28 cm

Bibliogr.: p. 143-147. - Ind.: p. 148-150

Mối quan tâm về an ninh năng lượng, các tác động môi trường của việc sử dụng năng lượng.Tương lai năng lượng của châu Á ...

9780866382120

Châu Á Chính sách Khí đôt Năng lượng

333.79 / A100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L