Nguyễn Văn Đáng

Quản lý dự án xây dựng Nguyễn Văn Đáng - Tái bản có bổ sung theo những văn bản quy định mới nhất - H. Tổng hợp Đồng Nai 2005 - 697tr. 20cm

Trình bày cơ sở lí thuyết quản lí dự án xây dựng; các phương pháp tổ chức quản lí dự án, quản lí hợp đồng, lập kế hoạch và quản lí tiến độ thi công xây dựng, giám sát công trường, quản lí tài chính dự án, quản lí chất lượng, xử lí sự cố công trình ở Việt Nam và các văn bản pháp qui về quản lí công trình xây dựng

78000VND

Dự án Kế hoạch Kinh tế Quản lý Tài chính

658 / QU105L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L