Thành công nhờ thương hiệu

Thành công nhờ thương hiệu - H. Văn hoá Thông tin 2005 - 289tr. 21cm

Tập hợp một số vụ án về thương hiệu của nhiều nước trên thế giới từ cổ đến kim nhằm giới thiệu, phân tích các kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm

30000VND

kinh doanh sản phẩm thương hiệu vụ án kinh tế

650.1 / TH107C

Powered by Koha