McShane, Steven Lattimore

Organizational behavior emerging realities for the workplace revolution Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow - 2nd ed. - Boston McGraw-Hill/Irwin 2003 - xxx, 690 p. col. ill. 27 cm 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Includes bibliographical references (p. 604-670) and indexes.

Giới thiệu chung về tổ chức hành vi. Phân tích hành vi cá nhân và quá trình phát triển hành vi con người. Những vấn đề về cá nhân hành vi con người trong một cộng đồng và quá trình tổ chức trong lĩnh vực văn hoá, trong quan hệ đồng nghiệp và động cơ nghề nghiệp


System requirements for accompanying CD-ROM: IBM PC or compatible; Microsoft Windows 98/2000; Macintosh: PowerPC processor, MAC OS9.

0072879939 0VND


Organizational behavior.

Hành vi Người Tâm lí học

658 / O-434G

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L