Human resource management gaining a competitive advantage Raymond A. Noe ... [et al.]. - 5th ed. - Boston, Mass McGraw-Hill 2006 - xxxiv, 749 p. col. ill. 26 cm

Various multi-media instructional aids are available to supplement the text.

Includes bibliographical references and index.

Giới thiệu một số kiến thức về lĩnh vực quản lí nhân lực, trong đó bao gồm các chiến lược quản lí, cơ hội việc làm bình đẳng và an toàn, phân tích về kế hoạch làm việc, tuyển chọn và đào tạo nhân lực. Đánh giá và phát triển vấn đề quản lí nhân lực, tiền công và lợi ích của nhân công, quan hệ lao động...

0072987383


Personnel management--United States.

Mỹ Nguồn nhân lực Quản lí

658.3 / H511A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L