Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1(Học kỳ 1)

Nguyễn Hồng Sơn

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1(Học kỳ 1) Cissco certified Network associate - H. Giáo dục 2001 - 480tr. 24cm

Đây là tài liệu theo chương trình CCNA mới nhất của Học viện mạng CISCO, gồm những điều căn bản nhất phải nắm vững khi thiết lập mạng máy tính sách giúp tiếp cận các kỹ năng vận hành và bảo trì mạng máy tính.

68000VND

Mạng máy tính Tin học

004.67 / GI108TR

Powered by Koha