Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam

Nguyễn Bích Ngọc

Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam - H. Thanh niên 2009 - 278tr. 19cm

Văn hóa đời Trần, một chặng đường trong lịch sử văn hóa Việt nam, giới thiêuh con người đời Trần, các vị thánh đời Trần, các đền chùa lễ hội liên quan đến nhà Trần.

42000VND

Lịch sử Nhà Trần văn hóa Việt nam

398.09 / NH100TR

Powered by Koha