Nguyễn Phú Giang

Kế toán thương mại và dịch vụ Biên soạn theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 Nguyễn Phú Giang - H. Tài chính 2006 - 760tr. bảng 27cm

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Hoạch toán nghiệp vụ hàng hoá thanh toán tiền hàng. Kế toán bán hàng, kế toán hàng tồn kho, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu... kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

185000VND

Dịch vụ Doanh nghiệp Kế toán Thương mại

657 / K250T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L