Thompson, Arthur A.

Crafting and executing strategy text and readings Arthur A. Thompson, Jr., A.J. Strickland III, John E. Gamble - 14th ed. - New York McGraw-Hill/Irwin 2005 - p. cm

Includes bibliographical references and index.

Khái niệm chung về chiến lược của các doanh nghiệp và lý giải tầm quan trọng của nó. Đưa ra 5 bước quản lý quá trình làm thủ công và phương pháp thực hiện. Giới thiệu những tiêu chuẩn công cụ mới sử dụng trong công nghiệp. Tìm kiếm những ưu điểm cạnh tranh của công ty; lựa chọn các chiến dịch ngoài nước để cạnh tranh trong 5 môi trường công nghiệp khác nhau,...

0072844485


Business planning.
Strategic planning.

Chiến lược Doanh nghiệp Kế hoạch Kinh tế Quản lí

658.4 / CR102T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L