Williams, Jessica

Academic encounters (Teacher's manual) American Studies :Reading, Study Skills, and Writing Jessica Williams - New York Cambridge University Press 2008 - 108p. 25cm

The Academic Encounters series uses a sustained content approach to teach skills necessary for taking academic courses in English. The Teacher's Manual for this title contains general teaching guidelines for the course, task-by-task teaching suggestions, answers to all tasks, content quizzes, and content quiz answers.

9780521673709 300000VND


English language
Reading
Writing

Kỹ năng đọc Kỹ năng học Kỹ năng nghe Tiếng Anh

428.2 / A101L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L