Léna, Pierre

Những hạt giống khoa học Pierre Léna (ch.b); Đinh Ngọc Lân: Người dịch - H. Giáo dục 2002 - 215tr. Hình vẽ 21cm

ĐTTS ghi: Viện sĩ Viện Hàn Lâm khoa học Pháp

Trình bày các thí nghiệm, kiến thức khoa học, phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên hay phụ huynh học sinh truyền thụ lại cho học sinh và cho con em mình.

17000VND

Giảng dạy Khoa học Thí nghiệm

153.1 / NH556H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L