Pham Thi Minh Chung

Assignment on conversational routines and language transfer of Vietnamese learners of English Granduation paper Student: Nguyen Thi Lam; Supervisor: Nguyen Van Chien - H. 2004 - 44p. 30cm

Top title: ThangLong University - English department

Biliography p.44

Introduction; Development (Theoretical preliminaries, case study, problems and useful suggestions for teaching English conversational routine to Vietnamese learners when speaking rules of conversation); Conclusion

A02648 Đàm thoại Giảng dạy tiếng Anh Ngôn ngữ

371.3 / A100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L