Chế độ mới về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng Các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính và của Chính phủ - H. Tài chính 1996 - 207tr. bảng 27cm

ĐTTS ghi: Bộ tài chính

Các thông tư của Bộ tài chính về quản lý, cấp phát vốn đầu tư, hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư, quy hoạch, bảo hiểm, vay vốn... Các văn bản của Chính phủ về quản lý vốn đầu tư và xây dựng

12000VND

đầu tư tài chính Văn bản pháp qui xây dựng

381 / CH250Đ

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L