Bosnia and Herzegovina Post-Conflict reconstruction Alcira Kreimer, Robert Muscat, Ann Elwan... - Washington, D.C World Bank 2000 - xiii, 109 p. 22 cm - Country case study series .

Includes bibliographical references (p.107).

0821346814

Bosnia Chính sách tài chính Tái thiết Tăng trưởng

338.91 / B400S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L