Balanko-Dickson, Greg.

Tips and traps for writing an effective business plan Greg Balanko-Dickson. - New York McGraw-Hill 2007 - xv, 387 p. 24 cm

Includes index.

Giới thiệu cách viết một kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Trình bày 10 vấn đề của một kế hoạch kinh doanh. Hướng dẫn viết kế hoạch kinh doanh trong 30 ngày. Xem xét đối với những kế hoạch kinh doanh đặc biệt. Vấn đề tài chính cho kế hoạch kinh doanh

0071467513 (pbk) 9780071467513 (pbk)


Business planning.
Business writing.

Kế hoạch Kinh doanh Văn bản kinh doanh

658.4012 / T313S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L