Ta Thi Thu Ha

Preparing a business plan for a start - up company/ Executive search & selection service Granduation paper Student: Ta Thi Thu Ha ; Supervisor: Tran Doan Kim - H. 2001 - 65p. 30cm

Top title: ThangLong University - English department

Biliography p.65

Contents: Executive summary; Business description; Market analysis, marketing plan; service process; human resource plan; financial plan; risks analysis...

A02193 Dịch vụ Tiếp thị Thị trường

658 / PR200P

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L