Laut, Phil.

Wealth without a job the entrepreneur's guide to freedom and security beyond the 9 to 5 lifestyle Phil Laut, Andy Fuehl - Hoboken, N.J. Wiley 2004 - x, 278 p. ill. 24 cm

Includes index.

Earning the income you want from work you love -- The old methods no longer work in today's economy -- What the global economy means to you -- The emotional dynamics of change -- Ingredients to effective change -- Your recovery from a good upbri

Hướng dẫn giúp bạn thành công trong kinh doanh. Cách quyết định đúng đắn khi chọn một công việc kinh doanh thể hiện được giá trị và khơi gợi sự say mê của bạn. Hiểu được sự thay đổi cơ bản của nền kinh tế ngày nay . Phát hiện và học hỏi kinh nghiệm làm giàu từ người khác. Tạo thu nhập từ công việc mà bạn yêu thích...

0471656453 0VND


Entrepreneurship.
Job satisfaction.
New business enterprises.
Success in business.

Doanh nghiệp Kinh doanh Kinh tế Thành công

658.1 / W200H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L