100 thủ thuật Excel 2010

Trương Công Tuân

100 thủ thuật Excel 2010 - H. Thời đại 2009 - 260tr. 21cm

Bao gồm 100 bài tập khám phá những bí mật, hướng dẫn và giải thích các thủ thuật giúp các bạn tiết kiệm thời gian cũng như đạt năng suất hơn khi làm việc với Excel. Với bố cục chặt chẽ, trình bày rõ ràng, dễ dàng sử dụng – cho phép bạn thực hành xuyên suốt tất cả các bài tập từ bắt đầu đến kết thúc hoặc chuyển đến bài nào tùy ý. Cung cấp các thủ thuật về xử lý dữ liệu trên Excel 2010, cung cấp các thủ thuật thao tác nhanh về hình vẽ, biểu đồ, biểu bảng ... trên excel 2010, một số thủ thuật trong công thức hàm của Excel. 100 thủ thuật ứng với 100 bài tập thực hành được hướng dẫn, giải thích theo bố cục chặt chẽ, cách trình bày rõ ràng, dễ sử dụng, bạn đọc có thể tự mình xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hành đồng thời giúp các bạn thao tác nhanh trên bảng tính.

34000VND

Excel 2010 Tin học ứng dụng Tin học văn phòng Thủ thuật

005.5 / M458TR

Powered by Koha