15000 đại chỉ Internet

Hoàng Quang

15000 đại chỉ Internet Mới nhất hiện nay - H. Văn hóa thông tin 2007 - 580tr. 24cm

Cung cấp địa chỉ các trang web thuộc 85 nhóm, ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội như bưu điện, dịch vụ y tế, giáo dục. làm đẹp..Các trang web được tóm tắt nội dung chủ đạo và giới thiệu về trang web nhằm giúp bạn đọc tra cứu nhanh nhất các kiến thức, thông tin, địa hỉ cần tìm

90000VND

Địa chỉ Internet Trang web

025.04 / M558Đ

Powered by Koha