Arnould, Eric J

Consumers Eric Arnould, Linda Price, George Zinkhan - 1st ed. - Boston McGraw-Hill 2002 - xviii, 750 p. col. ill. 25 cm

Includes bibliographical references and indexes.

Khái quát chung về hành vi ứng xử của người tiêu dùng. Phân tích vấn đề tiêu dùng trong cấu trúc nền kinh tế và xã hội Mỹ hiện nay. Lý giải nguyên nhân người tiêu thụ cần mua sản phẩm, những kinh nghiệm, kiến thức và những phản ứng của họ trong việc phân tích thị trường và tâm lý người tiêu dùng.

0256133603 0VND


Consumer behavior.

Hành vi Kinh tế Người tiêu dùng Thị hiếu

658.8 / C430S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L