Liz

New Headway Pre-Intermediate Teacher's book Liz and John Soars, Amanda Maris - 4th ed. - Oxford Oxford University Press 2012 - 175 p. ill. 28 cm. 1 CD-ROM

Gồm 12 bài học tiếng anh giao tiếp trình độ tiền trung cấp, sách dành cho giáo viên.

9780194769655 281000VND

Giáo trình Sách giáo viên Tiếng anh giao tiếp

428 / N207H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L