Truong Thi Thom

How to language games to motivate students in learning English at secondary school Graduation thesis Student: Truong Thi Thom ; Supervisors: Pham Hoang Uyen - H. 2002 - 54p. 30cm

Top titles: Thanglong University - Department of English department

Bibliography p.65

Contents: Theoretical overview of using language games to motivate students in language English; Suvey on the situation of using languge games at secondary schools; How to apply language games dffectively on motivating students in learning English

A02238 Ngôn ngữ Tiếng Anh Trò chơi

371.3 / H400W

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L