Webster, Leila

World Bank lending for small enterprises, 1989-1993 Leila M. Webster, Randall Riopelle and Anne-Marie Chidzero. - Washington, D.C. World Bank 1996 - ix, 128 p. ill. 28 cm - World Bank technical paper no. 311 0253-7494 .

Includes bibliographical references (p. 123).

0821335189


World Bank.


Loans
Small business--Finance.

Cho vay Doanh nghiệp nhỏ Ngân hàng thế giới Tài chính

332.1 / W434L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L