Tuyết Sơn

Giao tiếp Tiếng Anh thế kỷ 21 Học đàm thoại Anh ngữ Tuyết Sơn; Hồng Oanh: Dịch và chú giải - Tp.Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001 - 467tr. Hình ảnh 21cm

Cuốn sách gồm 18 bài đầy đủ các chủ đề mới mẻ phù hợp với nhu cầu giao tiếp Tiếng Anh trong cuộc sống hiện đại thế kỷ 21. Cuốn sách bổ sung từ vựng nhằm mở rộng vốn từ cho các bạn, và phần đáp án bạn dễ dàng kiểm tra lại kiến thức của mình.

36000VND

Đàm thoại Giao tiếp Song ngữ Tiếng Anh Thế kỷ 21

428 / GI108T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L