Mosback, Gerald

Practical Faster Reading : A course in reading and vocabulary for upper - intermediate and more advanced students Gerald Mosback, Vivienne Mosback - Cambridge University - 120tr. 21cm

Gồm các bài khoá với các chủ đề khác nhau giúp việc luyện tập ngữ pháp, kỹ năng đọc, mở rộng thêm vốn từ vựng...

180000VND

Ngôn ngữ Reading Tiếng Anh

428 / PR101F

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L