Nguyễn Văn Thịnh

Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội Tập 2 Nguyễn Văn Thịnh (chủ trì); Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu (tuyển dịch, giới thiệu, chú giải) - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 699tr. 24cm. - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

Thư mục: tr. 699-702

Gồm những văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn. Giới thiệu về văn sách thi Đình từ quy thức, thể loại đến giá trị nội dung và bút pháp

0VND

Giáo dục Hà Nội Tiến sĩ Thi cử Trạng nguyên

370.959 / V115S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L