Lê Thị Thu Giang

Những giải pháp chủ yếu về tài chính nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty may xuất khẩu Thành công Lê Thị Thu Giang; Đinh Trọng Hanh: giáo viên hướng dẫn - H. 2000 - 80tr. hình vẽ 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học Thăng Long - Khoa quản lý - chuyên ngành tài chính kế toán

0VND

công ty may xuất khẩu Thành công lợi nhuận tài chính

332 / NH556GI

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L