Friedlob, G. Thomas

Essentials of corporate performance measurement George T. Friedlob, Lydia L. F. Schleifer, Franklin J. Plewa, Jr. - New York Wiley 2002 - ix, 209 p. ill. 23 cm - Essentials series .

Includes bibliographical references (p. 197-198) and index.

Tìm hiểu những vấn đề về tái đầu tư. Phân tích một số trường hợp trong việc tái đầu tư và lý giải cách đánh giá các hoạt động đầu tư. Mô tả các cách phân tích lợi nhận bán hàng, giá cả, lợi tức và giá trị đầu tư. Định giá sự phát triển của tái đầu tư, công nghệ thông tin và công nghệ đầu tư,..

0471203750 0VND


Capital investments--Evaluation.
Performance--Measurement.
Rate of return.

Đầu tư Kinh tế Quản lí Tái đầu tư

658.4 / E206S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L