Lesikar, Raymond Vincent

Basic business communication skills for empowering the internet generation Raymond V. Lesikar, Marie E. Flatley - 10th ed. - Boston McGraw-Hill/Irwin 2005 - xxx, 606 p. ill. (chiefly col.) 28 cm.

Includes bibliographical references (p. 586-597) and index.

Giới thiệu về truyền thông kinh doanh. Những nguyên tắc cơ bản của giao dịch viết trong kinh doanh. Kỹ năng viết báo cáo. Một số mẫu truyền thông kinh doanh. So sánh giữa các nền văn hoá, sự chính xác, công nghệ và nghiên cứu truyền thông kinh doanh.

0072880023


Business communication.
Commercial correspondence.
English language--Business English.

Kinh doanh Kinh tế Tiếng Anh Thư tín Thương mại Truyền thông

651.7 / B100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L