Fox, Loren.

Enron the rise and fall Loren Fox - Hoboken, N.J. Wiley 2003 - xiii, 370 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 315-355) and index.

Giới thiệu lịch sử hình thành cùng những chặng đường phát triển của công ty năng lượng Enron - Mỹ. Các bước thăng trầm của công ty. Các thiết bị điện tử và năng lượng mà công ty sản xuất

0471237604


Enron Corp.


Business failures
Energy industries

Công ty Enron Kinh tế Năng lượng

333.79 / E203R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L