Tự học mạng máy vi tính

Đức Tùng

Tự học mạng máy vi tính Toàn tập - H. Văn hóa thông tin 2007 - 383tr. Minh họa 24cm

Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạng- mạng LAN. Kiến thức về hệ điều hành mạng WIndows NT, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến mạng

60000VND

Internet kĩ thuật mạng mạng không dây Mạng máy vi tính

004.67 / T550H

Powered by Koha