Giai thoại đất Quảng

Hoàng Hương Việt

Giai thoại đất Quảng - H. Đại học quốc gia Hà Nội 2010 - 264tr. 21cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Thư mục: tr.257-258

Sưu tập những giai thoại được lưu truyền trong dân gian về học hành khoa cử, về tâm thế vì nước vì dân, về tài thao lược, thông minh, cương trực, về bài xích, chế giễu bọn sâu dân, mọt nước của những nhân vật nổi tiếng ở Quảng Nam, Đà Nẵng

0VND

Đà Nẵng Giai thoại Nhân vật lịch sử Quảng Nam

398.597

Powered by Koha