Jones, Leo

New international business English Communication skills in English for business purposes Leo Jones, Richard Alexander - Cambridge Cambridge University Press 2003 - 174p. ill. + CD 27cm - Book's student .

Fifteen topic-based units cover a wide range of business situations and the course provides frequent opportunity for discussion and thorough vocabulary development.

9780521531733 400000VND

Kinh doanh Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh thương mại

428 / N207-I

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L