Whittington, O.Ray 1948

Principles of auditing and other assurance services O. Ray Whittington, Kurt Pany. - 14th ed. - Boston McGraw-Hill/Irwin 2004 - xxvii, 763 p. ill. 26 cm.

Vai trò của hệ thống kiểm toán trong nền kinh tế Mỹ.Tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ pháp lý, tài liệu và chứng cứ kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, thanh tra nội bộ, xem xét thanh tra nội bộ trong môi trường công nghệ thông tin, mẫu kiểm toán, đầu tư tài chính và tiền mặt.

0072822732

Kiểm toán Kinh tế Lý thuyết Mỹ

657.45 / PR311C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L