Lê Hoàng Hoa

Giải pháp phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Lê Hoàng Hoa - H. 2011 - 72tr. Bảng biểu, sơ đồ 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Giải pháp phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

0VND

dịch vụ Luận văn Ngân hàng thanh toán thẻ

332.1 / GI103PH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L